• Con người VISANG

 • Chúng tôi xin giới thiệu những con người VISANG mong muốn, những người làm việc tại VISANG, những người khiến cho VISANG trở nên phi thường, những con người của VISANG
 • Nhân tài VISANG

  Con người của VISANG là những người lãnh đạo ưa thích sự đổi mới

  Là những con người hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo bằng tinh thần đương đầu thử thách và phát huy khả năng nắm bắt không ngừng thay đổi.

  Con người của VISANG là những nhà lãnh đạo giao tiếp trưởng thành

  Những con người tích cực lắng nghe, thuyết phục logic và luôn giúp đỡ đồng nghiệp với sự tin tưởng.

  Mỗi thành viên VISANG đều là những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp

  Người không ngừng học hỏi để trở thành chuyên gia, tự tin và nỗ lực hết mình để tạo ra thành quả cao nhất


Chính sách nhân sự

 • Phong cách làm việc của VISANG
  • Không phải quyền uy mà là dân chủ

  • Không kìm hãm mà là tự do

  • Không phân biệt trên dưới mà đều là đồng nghiệp

  • Không ra lệnh mà là thấu hiểu lẫn nhau

  • Không phải thâm niên mà là năng lực

  • Không phải kinh nghiệm mà là thông tin

  • Không phải chức vụ mà là trách nhiệm

  • Không gián đoạn mà là giao tiếp

  • Không quản lý mà là hợp tác


Chính sách đào tạo

 • Hệ thống giáo dục lãnh đạo
  Role & Responsibility

  Hệ thống giáo dục của VISANG được gọi là "hệ thống giáo dục lãnh đạo". Đây là hệ thống giáo dục được thiết kế bằng cách hệ thống hóa các năng lực chung từ nền tảng giá trị cốt lõi và năng lực công việc cho từng công việc theo “Vai trò và trách nhiệm” hàng năm; Thông qua việc nâng cao năng lực hàng năm, hệ thống hỗ trợ để các thành viên có thể phát huy được tầm ảnh hưởng tích cực của mình trong tập thể, đồng thời giúp các cá nhân trưởng thành hơn thông qua đào tạo.

 • Chương trình chung cho toàn công ty

  Tất cả các thành viên của VISANG được đào tạo để nắm được các chiến lược và điểm nhấn quan trọng của công ty hàng năm, qua đó cùng tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

 • Chương trình nhập môn dành cho nhân viên mới và nhân viên có kinh nghiệm

  Là chương trình hỗ trợ các nhân viên mới và nhân viên có kinh nghiệm mới vào công ty, giúp họ hiểu về cơ cấu tổ chức và văn hóa công ty, qua đó phát huy tối đa năng lực nhân viên. Ngoài ra, nhân viên mới sẽ được kết nối với chương trình 1:1 OJT Leader ngay khi vừa vào công ty để nhanh chóng ổn định công việc và trở thành một con người VISANG trong thời gian ngắn nhất.

  • The Orientation

   Hướng dẫn về tổ chức và quy định của HR
   Hướng dẫn về tổ chức và quy định của HR
  • OJT

   Thực hiện đồng thời chương trình 1:1 OJT Leader nhằm nâng cao khả năng thích ứng với công việc hiện tại và duy trì sự ổn định cho công ty
   Thực hiện đồng thời chương trình 1:1 OJT Leader nhằm nâng cao khả năng thích ứng với công việc hiện tại và duy trì sự ổn định cho công ty
  • Chương trình dành cho nhân viên mới

   Giới thiệu công ty/Chia sẻ về nhiệm vụ, giá trị cốt lõi và suy nghĩ đúng đắn/ Quy trình nghiệp vụ cơ bản/ Ý thức cộng đồng
   Giới thiệu công ty/Chia sẻ về nhiệm vụ, giá trị cốt lõi và suy nghĩ đúng đắn/ Quy trình nghiệp vụ cơ bản/ Ý thức cộng đồng
  • Grit Meeting

   Đọc sách và thảo luận sách
   Đọc sách và thảo luận sách
  • Gặp gỡ Handol

   Chia sẻ cảm nhận và các kiến nghị về sinh hoạt tập thể
   Chia sẻ cảm nhận và các kiến nghị về sinh hoạt tập thể
  • Tham quan thực tế và học tập trải nghiệm

   Tìm hiểu công ty thông qua tham quan thực tế và kinh nghiệm
   Tìm hiểu công ty thông qua tham quan thực tế và kinh nghiệm
 • Đào tạo năng lực nghiệp vụ

  Thiết lập các khả năng cần thiết cho từng nghiệp vụ qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực nghiệp vụ cho từng cá nhân ở lĩnh vực của họ theo từng năm.
  Chương trình đào tạo nghiệp vụ đang được tăng cường tính chuyên môn bằng nhiều phương pháp như chương trình đào tạo trong công ty, ngoài công ty, chương trình thông tin đọc sách trực tuyến, tổ học tập, dự án nghiên cứu cá nhân.