• Giáo viên & Phụ huynh
  • VISANG tạo nên con đường học tập hạnh phúc cho mọi người

Cùng với giáo viên và phụ huynh, những người chứng kiến và giao tiếp gần gũi nhất với các em học sinh chúng tôi giúp giải quyết những trăn trở trong giáo dục con cái thông qua những suy nghĩ và đối thoại với thực trạng giáo dục Hàn Quốc.